El moment actual es caracteritza per un augment considerable de l’adopció internacional a Espanya, que els experts no volen qualificar de boom o de moda. Esperança Garcia, directora del Instituto Madrileño del Menor y de la Familia, de Madrid, diu que…